«AGROMIR» kompaniyasining guruhi butunjaxon yirik korporatsiyalari kabi korporativ boshqarish prinsiplariga rioya qiladi. Jamoat bilan bo'lgan munosabatlarni, kompaniya yuridik shaxslarni o'z xohishiga ko'ra birlashish strategiyasiga tayangan holda, ularning umumiy manfaatini himoyalash maqsadida va ular faoliyatini muvofiqlashtiruvchi shaffof axborot prinsiplari asosida olib boradi.

Kompaniya mahsulotlarini distribyutorlik dasturlari, mahsulotni faol marketing qo'llanishlar va  reklama kompaniyalari bilan birga yuboriladi. Mahsulotning bozordagi harakatiga nostandart va innovatsion qarashlar yuqori-raqobatli bozor sharoitida muvoffaqiyatga erishishining garovidir.